Prawo Makehama-Gompertza stosunkowo poprawnie opisuje dynamikę śmiertelności w populacji dla przedziału wiekowego 30-80 lat. Prawo umieralności Makehama-Gompertza-teoretyczny modèle umieralności w populacji Stworzony w XIX w. na potrzeby Nauk aktuarialnych. Wi on, że natężenie wymierania dla danego wieku jest sumą stałej wartości niezależnej OD wieku (Makehama człon) i składnika zależnego OD wieku wykładniczo (człon Gompertza). W 1824 r. Benjamin Gompertz postawił hipotezę, że natężenie umieralności jest funkcją wykładniczą. W 1860 r. William Makeham uzupełnił formułę Gompertza o Stały, Niezależny OD wieku człon A {displaystyle A}..